இருவர் என்ற தமிழ்த் திரைப்படத்தின் 25வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் வகையில், திரைப்படத்தின் மறக்கமுடியாத சில காட்சிகளை வழங்குகிறோம்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *